`Пояснювальна записка

з предмета «Організація і технологія торговельних процесів»

Дана програма  з предмета «Організація і технологія торговельних процесів» розроблена до вимог освітньої програми та сучасних вимог ринку, щодо підготовки фахівців у сфері торгівлі.  Програмою  передбачено вивчення організації роботи продавця у відділах:

-         плодоовочевих товарів;

-         хліба, хлібобулочних, кондитерських виробів і меду;

-         бакалійних товарів;

-         молока, молокопродуктів, майонезу, морозива, харчових жирів, яєць курячих;

-         м’яса і м’ясопродуктів;

-         риби і риботоварів;

-         напоїв і тютюнових виробів.

Проаналізувавши Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації робітників з професії 5220 Продавець продовольчих товарів 3, 4 5 - го розрядів розроблений в 2014 році прийшли до висновку, що він не містить переліку питань, які допоможуть озброїти працівника сфери торгівлі продовольчими товарами необхідним мінімумом знань, щодо організації основних форм торгівлі, видів торгових підприємств, форм та методів продажу, немеханічного устаткування, тари, інвентарю, ваговимірювальних засобів вивчення споживчого попиту, рекламування товарів та оформлення вітрин, прогресивних форм організації праці, тому при вивченні цих тем використано Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації робітників з професії 5220 Продавець продовольчих товарів 3, 4 - го розрядів розроблений в 2006 році.

В процесі вивчення предмета потрібно сприяти вихованню почуттям відповідальності за створену справу, любові до праці і обраної професії, естетичному смаку та бережливого ставлення до власності.

        Вивчення предмета повинно сприяти розвитку різноманітних інтересів, самостійності, творчих здібностей, умінь самоосвіти, формуванню професійного мислення.

        При вивченні предмета потрібно врахувати міжпредметні зв’язки з дисциплінами:  «Комерційне товарознавство»,  «Основи галузевої економіки та підприємництва», «Основи права», «Облік і звітність», «Охорона праці»

        При вивченні програмного матеріалу потрібно врахувати та викласти сучасні прогресивні технології, та нові підходи до торгівлі. Поряд з вивченням лекційного програмного матеріалу передбачено проведення практичних знань та уроків – екскурсій на сучасні торгові підприємства де  учні набувають навичок вирішення різних комерційних питань.

        З метою здійснення контролю знань, перевірки рівня засвоєння передбачено проведення тестових завдань та контрольних робіт. Варіанти контрольної роботи повинні  містити зміст вивченого матеріалу, що дасть можливість зробити висновки про рівень його засвоєння учнями.