Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета: формування системи знань та навичок з барної справи, що створюють умови для роботи бару

Завдання: вивчення системи обслуговування споживачів, норм та правил обслуговування в барах; професійних вимог до бармена; класифікації барів, характеристики приміщень, устаткування, посуду, інвентарю; характеристики напоїв барної карти; правил подачі страв та буфетної продукції, вино-горілчаних виробів у чистому вигляді, правил приготування та подавання змішаних напоїв; організації робочого місця бармена;набуття практичних навичок з організації обслуговування в барах, культури обслуговування; формування вмінь творчого пошуку нових форм та методів обслуговування в барах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування закладів харчування; раціональні методи та прийоми праці під час обслуговування споживачів; класифікацію барів, характеристики приміщень, устаткування, види, призначення та вимоги до посуду, приборів, білизни, що використовуються, порядок їх отримання та здавання; характеристики напоїв барної карти; правила подачі страв та буфетної продукції, вино-горілчаних виробів у чистому вигляді, правила приготування та подавання змішаних напоїв; організації робочого місця бармена; набуття практичних навичок з організації обслуговування в барах, культури обслуговування; формування вмінь творчого пошуку нових форм та методів обслуговування в барах.

вміти: розрізняти класи барів, давати їм характеристику; розрізняти торгові та виробничі приміщення, давати їм характеристику, розрізняти види барного посуду, інвентарю, давати їм характеристику, відполірувати посуд, прибори, інвентар, працювати з шейкером; отримувати  столовий посуд, прибори, білизну, інвентар; організувати робоче місце бармена за барною стійкою та барною станцією; отримувати і підготовляти до продажу продукцію власного виробництва, закупівельну продукцію, оформляти вітрини бару; дотримуватись правил особистої гігієни, доглядати за форменним одягом, взуттям; обслуговувати споживачів: зустрічати відвідувачів, приймати замовлення, володіти знаннями й практичними навичками з професійної етики, вірно вибирати тактику поведінки, знаходити індивідуальний підхід до відвідувачів, надавати поради в ненав’язливій формі, рекомендувати страви і напої до страв, давати характеристику напоїв та страв, підготувати посуд для замовлених страв; володіти технікою відкривання пляшок і наливання напоїв; оформляти бланки рахунків згідно правил, і проводити розрахунок з відвідувачами, працювати в ККС; складати  звітність матеріально-відповідальної особи.