Програма вивчення нормативної дисципліни “Організація обслуговування в готелях” складена  відповідно до місця та значення за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою молодшого спеціаліста , передбачених стандартом.

Предметом вивчення є загальні закономірності й особливості формування, функціонування та розвитку готельного господарства.

Основною метою викладання дисципліни є формування комплексу теоретичних знань і умінь щодо розробки та здійснення сучасної політики в готелях, контроль дотримання персоналом правил обслуговування клієнтів, аналіз та оцінка системи заходів щодо безпеки проживання в готелях.