При вивченні курсу розглядаються теоретичні та практичні аспекти розвитку професійних навичок, що зможуть забезпечити випускникам навчальних закладів успішний пошук робочого місця за фахом , якісні результати праці , творче ставлення до праці, прагнення до підвищення кваліфікаціх та самореалізації.

Навчальні матеріали включають цілу низку питань психологічного, економічного та правового спрямування щодо розвитку у випускників навичок працювати у команді, бути творчими , гнучкими, самостійними ів ухваленні рішень, розвитку комунікативних навичок, формування нового типу успішної людини.

Навчальний курс допоможе оволодіти таємницями самопрезентування та відшукати свій шлях до успіху.