Савчук Л.М.

Загальна кількість годин - 27

аудиторних - 15

самостійне вивчення -12