Навчальна програма розроблена на основі освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів, вимог кваліфікаційної характеристики, положення про ступеневу освіту.                            Відповідно до навчального плану на вивчення даного предмету виділено 10  години.                              Навчальний предмет «Технологія транспортного обслуговування в туризмі»  - один з провідних в професійній підготовці фахівця туристичної галузі. Вона передбачає формування теоретичних, практичних навичок майбутньої повсякденної роботи.

Мета навчального предмету - вивчення особливостей методики організації транспортних послуг з використанням різних видів транспорту; визначення ролі транспортних перевезень в структурі туристичного продукту; охарактеризувати організаційні та технологічні особливості здійснення туристичних подорожей автотранспортом, річковими та морськими суднами, авіа - та залізничним транспортом. Основні вимоги до оволодіння програмою курсу - це формування логічного мислення учня: як правильно забезпечити організацію кожного виду туристичної подорожі, розширення обсягу теоретичної підготовки до практичної діяльності.