№ теми

Назва теми

Кількість годин

Усього

Аудиторні заняття

Самос-тійна робота

Лекції

Семінар

ські

Практич-ні

1

Поняття і сутність менеджменту

10

4

2

-

4

2

Організація як об’єкт управління

8

2

 

2

4

3

 Процес та функції менеджменту

6

2

-

-

4

4

Планування в організації

10

2

-

2

6

5

Організація як функція управління

8

2

-

2

4

6

Мотивація

8

2

-

2

4

7

Управлінський контроль

8

2

2

-

4

8

Управлінські рішення

10

2

-

2

6

9

Інформація та комунікації у менеджменті

12

2

-

2

8

10

Лідерство

12

2

2

2

6

11

Управління конфліктами та стресами

10

2

-

2

6

12

Ефективність управління

6

2

 

 

4

                               Разом:

108

26

6

16

60