Методична робота спонукає кожного викладача до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

          Основною метою діяльності методичного кабінету є створення інформаційно-методичної бази для викладачів, удосконалення їхньої професійної кваліфікації та самоосвіти.

          Координатором методичної роботи коледжу є

заступник директора з НВР Стахів Олеся Григорівна 


та методист Мажак Зоряна Михайлівна.


Основу структури методичної роботи становить діяльність:

  • педагогічна рада;

  • методична рада;

  • методичний кабінет;

  • циклові комісії;

  • методичне об’єднання класних керівників;

  • школа молодого педагога.


          Методична рада коледжу розглядає матеріали та готує пропозиції з таких питань:

1. Визначення основних напрямків методичної роботи коледжу на навчальний рік.

2. Впровадження методичних розробок у навчально-виховний процес та сприяння у видавничій роботі.

3. Оцінка результатів методичної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників коледжу.

4. Проведення науково-методичної експертизи підготовлених навчальних планів підготовки фахівців, навчальних та робочих програм дисциплін вимогам державних стандартів освіти.

5. Сприяння впровадженню інноваційних технологій в навчально-виховний процес та сприяння у створенні і розвитку інформаційно-пошукових систем на методичні документи.

6. Вивчення і поширення досвіду кращих викладачів та циклових комісій.

7. Сприяння в організації та проведенні педагогічних семінарів з питань методики викладання дисциплін.