Кваліфікаційні вимоги

Після вивчення дисципліни учні повинні

вміти:

Ø Користуватися персональним комп’ютером для вирішення професійних завдань: завантажити операційну систему, здійснювати операції з інформаційною базою (створення, копіювання, перенесення, знищення, архівування)

Ø навчитися вести облік за допомогою програми Excel;

Ø оформляти, бухгалтерські документи за допомогою програми Excel.

Ø Здійснювати розрахунок заробітної плати, заповнення касових документів.

знати:

Ø Використовувати фінансові функції

Ø Створення діаграм

Ø Порядок створення товарного чеку

Ø Форматувати таблиці

Ø Створювати прибуткові та видаткові касові ордери

Ø Створювати платіжні доручення та виписки банку

Ø Формувати баланс

Ø Виводити фінансові результати

Ø Створювати  універсальну таблицю обліку основних засобів

Ø Можливості глобальної мережі Internet для організації електронної комерції.

На реалізацію програми виділено 95 годин аудиторних занять, з них лекцій –

 72 годин, практичних занять - 17 години. Атестація 6 год.