Пояснювальна записка

з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва»

Типова програма з предмета: «Основи галузевої економіки і підприємництва» розрахована на 22 години  і складена на основі змісту типового навчального плану і освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника.

На сучасному етапі  розвитку ринкових відносин саме економічні  знання можуть прискорити реформування вітчизняної економіки її ефективність та оновлення. Зростання ефективності економіки , як сучасної форми неодмінно потребує підготовки кадрів, які були б здатні вирішувати економічні проблеми, що постають перед ними. Тому освітньо - професійна програма передбачає вивчення курсу “Основи галузевої економіки і підприємництва”.

Метою вивчення предмета є формування знань з питань  функціонування галузевої економіки, менеджменту та маркетингу і на цій основі сформувати підприємницький тип мислення. 

Предмет читається в кабінеті «Комерційно-економічних дисциплін», забезпечення якого відповідає вимогам комплексно-методичного забезпечення даної дисципліни. 

         Методика вивчення дисципліни складається з поєднання теоретичного навчання з проведенням практичних робіт а також з проведенням уроків-екскурсій.

         При вивченні програмного матеріалу потрібно використовувати новітню інформацію, прогресивні технології та нові підходи до роботи закладів  ресторанного господарства.

         З метою здійснення поточного контролю знань і перевірки рівня засвоєння матеріалу рекомендується проведення контрольної  роботи після вивчення  тем. Проведення контрольних робіт передбачено проводити по підсумках вивчення тем, які формують професійні базові знання учнів. Варіанти питань по контрольних роботах повинні містити основний зміст вивченого матеріалу, що дасть можливість зробити висновки про рівень засвоєння його учнями. Також з метою проведення контролю рекомендовано проводити тестове опитування.

За результатами стажування на сучасних підприємствах м. Івано-Франківська до програми вивчення даної дисципліни було внесено зміни  до стандарту при вивченні  наступних теми:

1.Теми №2 «Аналіз конкуренції ЗРГ» – регіональний компонент(розроблено форму звіту уроку- екскурсії з метою оцінки критеріїв конкурентоспроможності сучасних ЗРГ м. Івано-Франківська).

2. Теми №7 «Економічні показники виробництва» – регіональний компонент (враховано приклади розрахунку собівартості, прибутку та рентабельності на прикладі конкретних підприємств).

Також при вивченні дисципліни враховано новітню інформацію та зміни у чинному законодавстві при вивченні тем:

1. Теми №4 «Механізм створення власної справи» ( внесено зміни згідно чинного законодавства, щодо порядку реєстрації фізичних та юридичних осіб та порядку  припинення діяльності підприємств).