Технологія обслуговування в готелях і туристичних комплексах

Викладач: Мажак Зоряна Михайлівна

 Загальна кількість годин -108 год

Самостійне вивчення -60 год

Аудиторних - 48 год, з них 30 лекцій, 10 ЛПР, 8 семінарських

Передбачено Курсову роботу

Вид контролю - Іспит