Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Операційна система WINDOWS.

Тема 2. Текстовий редактор Microsoft Word.

Тема 3. Табличний процесор Місrоsоft Ехсеl.

Тема 4. Програма створення презентацій Power Point.

Тема 5. Організація рекламної діяльності.

Тема 6. Комп'ютерна графіка.

Тема 7. Системи розпізнавання тексту.