Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація екскурсійного обслуговування» є вивчення особливостей екскурсійної справи як різновиду рекреаційної діяльності та  засобу пізнання рідного краю і виховання  патріотизму. Внаслідок вивчення цього курсу студенти  повинні оволодіти методикою проведення екскурсій, практичними навичками з розробки нових  екскурсійних  маршрутів.

 Основними завданнями вивчення дисципліни є :

-  розкрити понятійно-термінологічний апарат екскурсознавства;

-  розкрити особливості створення інноваційного екскурсійного продукту;

- висвітлити специфіку методики проведення оглядових і тематичних екскурсій;

- розглянути механізм управління екскурсійною діяльністю в ринкових  умовах,  а також організаційно-інституційні  засади розвитку екскурсійної справи в Україні;

- висвітлити сутність сучасних інструментів маркетингу і менеджменту екскурсійної діяльності.